fbpx

Lost innovatie software jouw probleem op?

door | 16 oktober 2021 | Innovatiestrategie

Leestijd: 4 minuten

We hebben ideeën genoeg. Dus hoe kan innovatie software ons probleem dan oplossen?” Die vraag hoor ik vaker als ik over innovatie software praat. Innovatie software wordt dan, ten onrechte, gelijkgeschakeld aan ideegeneratie software. Het probleem wordt vooral gelegd bij het opvolgen van al die ideeën die de organisatie nu al gegenereerd heeft. In dit artikel geef ik je een handvat om te bepalen of dat ‘genoeg ideeën hebben’ niet juist het probleem is. 

Innovatie software helpt om ideeën te genereren

Een voordeel van innovatie software is dat je eenvoudig veel ideeën kunt ophalen. Door je collega’s een link te sturen naar een online tool kunnen ze met een paar klikken hun idee intikken. Maar je kunt ook externe kennis aanspreken zoals van leveranciers, klanten of business partners. Meer deelnemers betekent meer ideeën.

Meer ideeën kan contraproductief werken

Maar meer ideeën zijn niet zaligmakend. Als je meer ideeën genereert dan kost het je ook meer tijd om alle ideeën te begrijpen, beoordelen en de beste te selecteren. Het gevolg: jouw innovatiefunnel raakt verstopt. Hoe kun je deze verstopping tegen gaan?

Daarvoor gebruik ik graag de innovatieladder. De innovatieladder is een instrument om in gesprek te gaan over waar het probleem in de organisatie steekt. Hoe hoger je op de innovatieladder bent, des te volwassener je omgaat met innovatieve ideeën.

Innovatie Ladder | Marc Boers 2021


Dit zijn de vijf treden van de innovatieladder:

Trede 1: verzamelde ideeën 

Je bent op de eerste trede als er wel ideeën voor verbeteringen of aanpassingen komen en deze verzameld worden. Innovatie software kan helpen als een digitale ideeënbus. Of het faciliteert een brainstormsessie tussen mensen op afstand. Dat kan je al regelen met een digitaal whiteboard, zoals Miro, Mural of Google Drive. Je spreekt dan meer van idee generatie software.

 

mural voorbeeld
Voorbeeld: Ideeën verzamelen in Mural 


Trede 2: waardevolle 
ideeën

Op de eerste trede komen er weliswaar ideeën binnen, maar je wilt ideeën waar je wat aan hebt. Geen absurde of reeds verworpen ideeën. Met software tools kunnen medewerkers samenwerken aan ideeën én de idee ontwikkeling aanmoedigen door het geven van likes. Door inhoudelijk te reageren op elkaars inbreng ga je als het ware samen idee-jammen. Een voorbeeld van ideegeneratie en evaluatie software is Ideanote.

Trede 3: oplossingen

Op zich waardevolle ideeën kunnen toch niet waardevol voor de organisatie zijn. De ideeën passen niet bij de strategie van de organisatie. Innovatie software kan juist op voorhand duidelijk maken aan welke strategische criteria de ideeën moeten voldoen. En context aan de oproep om ideeën geven door bijlagen toe te voegen, zoals een videoclip. Dit wordt dan idee management software genoemd.

Trede 4: implementatie

Oplossingen kunnen toch nog stranden in de organisatie. De ideeën worden niet geïmplementeerd omdat het bijvoorbeeld ontbreekt aan middelen, prioriteit, proces of verantwoordelijkheid. Innovatie software helpt het innovatieproces doordat het meer visuele structuur geeft. Zo kunnen de ideeën worden toegewezen aan een verantwoordelijke. Als voorbeeld van deze uitgebreidere idee management software kies ik Viima.

 

voorbeeld Viima evaluatie

Voorbeeld: Ideeën evalueren in Viima

Trede 5: innovatie op schaal

De organisatie wil, om te zorgen voor een gezonde toekomst, meer ideeën die met de software tot echte innovatie te brengen zijn. Men spreekt dan over innovatie management software omdat dit tot veel verder in het innovatieproces gaat. Niet elke organisatie wil dat overigens, omdat als een idee uitgroeit tot een project zij dit liever met projectmanagement software beheerst. Een voorbeeld van deze innovatie management software is togroundcontrol.  

 

voorbeeld togroundcontrol

Voorbeeld: Innovatie schalen met togroundcontrol.

Samenvatting en conclusie

Je weet nu dat innovatie software een breed begrip is. Afhankelijk van jouw uitdagingen kies je de juiste tool. Misschien is software om ideeën te verzamelen in jouw organisatie wel voldoende. Of misschien wil je juist focussen op de selectie van ideeën. De innovatieladder kan helpen om te bepalen welke tool voor jou het beste is.

 

Heb je advies nodig over de inzet van innovatie software?  Vraag een gratis innovatie software consult aan. We helpen je innovatie de baas te worden.

Tot Friday!

Marc Boers | Innovatiebureau Friday out of the Box
Marc Boers | Innovatiecoach Friday out of the Box

Marc Boers is innovatiecoach bij Friday out of the Box en specialist op het gebied van innovatie software. Hij werkte jaren als ondernemer in de retail en stond vooraan tijdens de digitale transitie van zijn bedrijf. ‘Klantgericht innoveren, marketing en digitale mogelijkheden hebben mij altijd gefascineerd’. Als innovatiecoach helpt Marc nu andere ondernemers, start-ups en dienstverleners met het bedenken van innovatieve diensten en concepten.