Bel 06-83629521 of mail info@fridayoutofthebox.nl

INNOVATIESCAN

Innovatiescan

Identificeer kansen om krachtiger te innoveren

OVER DE INNOVATIESCAN

Zet je zwakke plekken om naar een concreet verbeterplan

Wat is de innovatiescan?
De innovatiescan is een vragenlijst van 21 vragen gebaseerd op meer dan 100 wetenschappelijke onderzoeken. De innovatiescan bestaat uit 4 thema’s:

1. Strategie. 
Wat zijn je innovatiedoelen? Is er voldoende tijd en budget beschikbaar? Heb je een cultuur waar nieuwe ideeën welkom zijn?

2. Idee generatie. Hoe staat het met jouw creativiteit en out of the box denken? Met elke methodes genereer jij nieuwe ideeën? Doe je dit met een hackathon of een design sprint? Gebruik je een bekende methode zoals Design Thinking?

3. Testen. Op welke manier beoordeel je of een nieuw idee marktwaardig is? Heb je het probleem van je klant daarbij voldoende scherp? En zo ja, is jouw idee echt dé oplossing voor dit probleem?

4. Marktintroductie. In hoeverre is jouw organisatie in staat om goede ideeën succesvol naar de markt te brengen?

Voor wie is de innovatiescan?
De innovatie scan is voor innovatiemanagers, directeuren ICT en algemeen directeuren.

De voordelen van de innovatiescan:
+ Je krijgt expert advies willen over hoe ze sneller kunnen innoveren
+ Inzicht hoe volwassen je organisatie is op innovatiegebied
+ Je weet wat je beste volgende stap moet zijn

RESULTATEN

Wat kun je verwachten van de innovatiescan?

 

Krachtig visueel inzicht in belangrijkste knelpunten

Het rapport geeft in één oogopslag weer wat je goed doet, en wat beter kan.

Snel resultaat

In 2 dagen van onderzoek naar voorstellen voor verbetering.

Acties om je knelpunten te tackelen

Wij formuleren per knelpunt 1 of meerdere acties waar je meteen mee aan de slag kunt.

Vragenlijst met wetenschappelijke kwaliteit

Onze scan is samengesteld uit meer dan 100 wetenschappelijke onderzoeken. De kans dat je iets mist is dus klein.

“Wij helpen zorginstellingen met advies en brede ondersteuning rondom electronische cliënten dossiers. De innovatiescan is een spiegel geweest. We weten nu hoe we óók op de lange termijn toegevoegde waarde kunnen leveren aan onze klanten. Kortom: de innovatiescan is effectief. En de begeleiding inspirerend.”

Paul Oostveen
Directeur Quattri Consultants

PROGRAMMA OVERZICHT

Aanpak innovatiescan

Bij een organisatie van ongeveer 100 personen interviewen wij 5 medewerkers. Hieronder vind je een voorbeeld programma.

Stap 1: Voorbereiding

+ Selecteren van 5 medewerkers voor interview
+ Plannen van de interviews
+ Plannen van het eindgesprek

Stap 2: Vijf interviews

+ Interviewen van 5 medewerkers

Stap 3: Data analyse & conclusies

+ Analyseren van de data
+ Samenvatten van de interviews
+ Opstellen conclusies en advies.

Stap 4: Het adviesgesprek

+ Presentatie rapportage
+ Adviesgesprek met directie of opdrachtgever

Pin It on Pinterest