Hackathon

Eén strategische uitdaging, drie innovatieve oplossingen. In één dag.

Hackathon

Eén strategische uitdaging, drie innovatieve oplossingen. In één dag.

OVER HACKATHONS

In één dag drie verschillende oplossingen voor een strategisch probleem

Wat is een hackathon?

Een hackathon is een evenement waarbij je in een korte tijd verschillende out of the box-oplossingen bedenkt voor een probleem. In een typische hackathon strijden meerdere teams gedurende één of twee dagen tegen elkaar om de winnende oplossing.

Ervaren facilitators geven tijdens de hackathon workshops over creativiteit, design thinking, prototyping en het presenteren van ideeën (pitchen). Vaak eindigt een hackathon met een selectie van het beste idee door de sponsor (directielid van een organisatie).

Voor wie is een hackathon?

  • Algemeen directeur (CEO)
  • ICT directeur (CIO)
  • Marketing directeur (CMO)
  • Directeur operatie (COO)
  • Financieel directeur (CFO)

Voordelen van een hackathon

  • Je benut de expertise en creativiteit van een grote groep.
  • Je vindt oplossingen voor hardnekkige problemen.
  • Je ontwikkelt draagvlak voor de uitvoering.
Hackathon Heembouw | Friday out of the Box

Klantcase Heembouw

Hoe we Heembouw helpen haar medewerkers te verbinden met een Hackathon

N

4 nieuwe concepten

N

1 implementatie

N

Verbinding teams

Resultaten

Wat kun je verwachten van onze hackathons?

Oplossingen in co-creatie

Medewerkers creëren nieuwe oplossingen.
Soms samen met klanten, maar altijd met elkaar.

Concrete prototypen

Deelnemers maken een prototype met de Protobox. Zo wordt de oplossing concreet en tastbaar.

U

Focus op de klant

Alle ideeën dragen bij aan oplossingen voor de klant of gebruiker. Onze experts bewaken dit.

Innovators Mindset

Deelnemers ontwikkelen de mindset van een innovator: onderzoeken, prototypen en experimenteren.

“We hebben met Friday Out Of The Box een Hackaton gedaan. Dit was voor ons de eerste keer. We kijken terug op een ontzettend leuke en goede dag. Dankzij de prettige voorbereiding en enthousiaste begeleiding op de dag zelf door Joey en Noor kijken we terug op een dag met veel energie en fantastische ideeën van onze collega’s die op een andere manier niet zo maar waren ontstaan. Dat er maar vele Hackatons mogen volgen!”

Nienke Schilstra

HR Manager Heembouw

PROGRAMMA-OVERZICHT

Hoe ziet een hackathon eruit?

Hieronder vind je een voorbeeld van een ééndaagse hackathon. De dag is ingericht volgens de design thinking methode.

09.00-09.30: Introductie en warm-up

De probleemeigenaar introduceert de uitdaging van de dag en de criteria waar de oplossing aan moet voldoen.

De teams stellen vragen aan de probleemeigenaar. Daarna volgt een korte warming-up oefening.

09.30-10.30: Gebruikers observeren

Wij gebruiken design thinking als methode voor de hackathon. Daarom begint de hackathon met het observeren van de gebruiker.

Het doel van deze stap is om een zo diep mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijke behoeften van deze gebruiker:

+ Wie is deze gebruiker of klant?
+ Wat wil hij/zij bereiken?
+ Welke pijnpunten ervaart hij of zij?
+ Welk behoeften zou hij of zij kunnen hebben?

Soms nemen de gebruikers zelf deel aan de hackathon. In dat geval kunnen we ze interviewen of maken we gebruik van bestaand klantonderzoek.

10.30-11.30: Kansen formuleren

Het doel van deze stap is om de belangrijkste klantinzichten te vertalen naar zinnen die beginnen met ‘hoe kunnen we’ (how might we). Deze zinnen vormen de basisvragen voor de oplossingen die we gaan bedenken tijdens de brainstorm in de volgende stap.

11.30-12.30: Oplossingen brainstormen

Elk team heeft tenminste drie ‘hoe kunnen we’-zinnen geformuleerd. Tijdens deze stap probeert elk team zoveel mogelijk oplossingen te brainstormen voor deze vragen. Het gaat hier in het begin om kwantiteit en niet kwaliteit. Aan het eind van deze stap creëert elk team hun drie belangrijkste concepten (vaak een verzameling van alle ideeën).

16.00-17.00: Pitchen en keuze winnaar

De teams pitchen hun idee aan de hand van hun prototype aan de probleemeigenaar. Goede ideeën verdienen een kans om getest te worden. Daarom moet (ja, je leest het goed: moet) de probleemeigenaar een keuze maken uit de drie gepresenteerde ideeën. Met deze commitment zorg je ervoor dat innovatieteams hun dag niet voor niets hebben besteed aan de hackathon.

Meer informatie over hackathons?

Pin It on Pinterest