Bel 06-83629521 of mail info@fridayoutofthebox.nl

HACKATHON

Hackathon

Ga van strategische uitdaging naar drie innovatieve oplossingen in 1 dag

OVER HACKATHONS

Van strategische uitdaging naar drie oplossingen in 1 dag

Wat is een hackathon?
Een hackathon is een evenement waarbij in een korte tijd gezocht wordt naar out of the box oplossingen voor een probleem. In een typische hackathon strijden meerdere teams tegen elkaar in 1 of 2 dagen om de winnende oplossing.

Ervaren facilitators geven tijdens de hackathon workshops over creativiteit, design thinking, prototypen en het presenteren van je idee (pitchen). Vaak eindigt een hackathon met een selectie van het beste idee door de sponsor (directielid van een organisatie).

 

Voor wie is de hackathon?
De hackathon is bedoeld voor directeuren die een strategisch probleem onderzocht en opgelost willen hebben.

Wanneer kies je voor een hackathon?
+ Je wilt de expertise en creativiteit van een grote groep benutten (co-creatie)
+ Je wilt probleemgericht innoveren
+ Je wilt draagvlak ontwikkelen voor een verandering

RESULTATEN

Wat kun je verwachten van onze hackathons?

 

Oplossingen in co-creatie

Met gebruik van bestaande resources, zal jouw team een groot aantal van innovatieve concepten gebaseerd op echte (niet veronderstelde) klantbehoeften en echte marktinzichten.

Ontwikkelde prototypen

Deelnemers maken een prototype met de Protobox. Zo wordt de oplossing concreter en tastbaar.

Focus op de klant

Onze innovatie consultants zullen je teams begeleiden met verschillende waardevolle innovatietools en laten zien hoe ze de klant centraal kunnen blijvens tellen bij het ontwerp proces.

Innovators Mindset

Deelnemers verlaten de hackathon met inspiratie en kennis over idee generatie en conceptontwikkeling.

“We hebben met Friday Out Of The Box een Hackaton gedaan. Dit was voor ons de eerste keer. We kijken terug op een ontzettend leuke en goede dag. Dankzij de prettige voorbereiding en enthousiaste begeleiding op de dag zelf door Joey en Noor kijken we terug op een dag met veel energie en fantastische ideeën van onze collega’s die op een andere manier niet zo maar waren ontstaan. Dat er maar vele Hackatons mogen volgen!”

Nienke Schilstra
HR Manager Heembouw

PROGRAMMA OVERZICHT

Hoe ziet de agenda eruit?

Je vindt hieronder een voorbeeldagenda van de 1-daagse hackathon. De dag is opgezet volgens de design thinking methode.

09:00-09:30: Introductie en warm-up

De probleemeigenaar introduceert de uitdaging van de dag en de criteria waar de oplossing aan moet voldoen.

De teams stellen vragen aan de probleem eigenaar. Daarna doen we een korte warming up oefening.

09:30-10:30: Observeer gebruikers

Wij gebruiken design thinking als methode voor de hackathon. Daarom begint de hackathon met het observeren van de gebruikers.

Het doel van deze stap is om een zo diep mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijke behoeften van deze gebruiker:

+ Wie is deze gebruiker of klant?
+ Wat wil hij/ zij bereiken?
+ Welke pijnpunten ervaart hij of zij?
+ Welk behoeften zou hij of zij kunnen hebben?

Soms zitten er gebruikers in de hackathon zelf. In dat geval kunnen we ze interviewen. Een andere keer baseren we ons op bestaand klantonderzoek.

 

10:30-11:30: Formuleer kansen

Het doel van deze stap is het vertalen van de belangrijkste klantinzichten naar ‘hoe kunnen we’ (how might we) zinnen. Deze zinnen vormen de basisvragen voor de oplossingen die we brainstormen in de volgende stap.

11:30-12:30: Brainstorm oplossingen

Elk team heeft tenminste drie ‘hoe kunnen we’ zinnen geformuleerd. Tijdens deze stap probeert elk team zoveel mogelijk oplossingen te brainstormen voor deze vragen. Het gaat hier in het begin om kwantiteit en niet kwaliteit. Aan het eind van deze stap creëert elk team hun drie belangrijkste concepten (vaak een verzameling van alle ideeën).

13:30-16:00: Rapid Prototyping

Na de lunch starten we met een energieke opwarmoefening. Daarna kiest elk team haar beste oplossing. Deze beste oplossing wordt uitgewerkt met bijvoorbeeld een tool als het waardepropositie canvas, een customer journey of het business model canvas. Als laatste krijgen de deelnemers een introductie in de methode ‘rapid prototyping‘. Na deze les gaan de teams hun eigen prototype maken en een pitch schrijven.

16:00-17:00: Pitchen en keuze winnaar

De teams pitchen hun idee aan de hand van hun prototype aan de probleemeigenaar. Goede ideeën verdienen een kans om getest te worden. Daarom moet (ja je leest het goed) de probleemeigenaar een keuze maken uit de drie aan hem gepresenteerde ideeën. Deze commitment borgt dat de innovatie teams niet voor ‘niets’ hun dag hebben besteed aan de Hackathon.

 

Pin It on Pinterest