fbpx

Hoe Demaco haar concurrentiepositie wilt versterken in de cryogene markt.

Demaco logo

Het uitvoeren van een innovatiescan

Om inzicht te krijgen in de innovatievolwassenheid van de organisatie.

In 3 effeciente workshops naar een innovatiestrategie

Met respect voor de volle agenda’s

Medewerkers Demaco opleiden tot innovator

Om als facilitator zelf innovatieworkshops te begeleiden bij Demaco

“Door het traject met Friday out of the Box ben ik me bewust geworden dat we als organisatie bezig moeten zijn met morgen en niet met vandaag. We waren veel operationele brandjes aan het blussen en er was weinig ruimte voor innovatietrajecten. Met Friday out of the Box als innovatiepartner heb ik geleerd om mensen los te weken van de organisatie zodat die structureel met innovatie aan de slag kunnen. Dit heeft veel impact, maar innovatie moet ook een beetje pijn doen.”
Niels Beers

CEO, Demaco

Over Demaco

Specialisten in cryogene infrastructuren

Demaco is expert op het gebied van cryogene techniek. Ze bouwen cryogene infrastructuren voor het transport en de conditionering van vloeibare gassen met een extreem lage temperatuur. Tussen de -160 en -271 ℃ , om precies te zijn. Dit doen ze voor gasproducenten, onderzoeksinstituten, universiteiten en eindgebruikers van vloeibaar gas binnen diverse industrieën.

De uitdaging

De cryogene markt is in beweging en dat heeft invloed voor Demaco. Om zelf ook te blijven bewegen wilt Demaco haar concurrentiepositie versterken, door de innovatiekracht een boost te geven. CEO van Demaco Niels Beers zocht een strategische innovatiepartner die hen zou adviseren en begeleiden om hun innovatievermogen te versterken.

Demaco Klantcase - foto workshop
Demaco klantcase - workshop foto 2

Onze aanpak

Het versterken van de concurrentiepositie van Demaco vroeg om een strategische aanpak. 

Daarom hebben we gekozen voor een programma met verschillende diensten van ons innovatiebureau. Als start voerden we een Innovatiescan uit bij Demaco, op basis van tien interviews. We stelden een rapport op met assessment en aanbevelingen om innovatie sterker in de organisatie te verankeren.

Met de inzichten uit de innovatiescan is er een gezamenlijke Innovatiestrategie ontwikkeld in drie korte maar intensieve workshops.Om nog een schepje extra innovatiekracht toe te voegen leiden we 3 medewerkers van Demaco op tot next level innovators. Ze volgden één van onze innovatietrainingen: Innovatieworkshops Faciliteren Fundamentals. Echt creatieve ideeën ontstaan in interactie met anderen. Tijdens de training leren de medewerkers van Demaco hoe ze het creatieve proces moeten faciliteren. Zo kan Demaco meer creativiteit halen uit bestaande teams.

In 6 stappen naar een sterke concurrentiepositie

Demaco klantcase - innovatiescan

Innovatiescan

Wat is de innovatie-volwassenheid van Demaco?

Demaco Klantcase - workshop 1

Workshop 1

Formuleren van business doelstellingen, trends & innovatie-kansen

Demaco klantcase - workshop 2

Workshop 2

Formuleren van innovatie-doelstellingen, organisatie & governance

Demaco klantcase - workshop 3

Workshop 3

Innovatiebuget bepalen, quick scan kennis gap & innovatieproces en -methode

Demaco klantcase - training

Medewerker in training

Business development manager in training tot facilitator.

Demaco klantcase - eindpresentatie
Eindpresentatie

Rapportage en de vervolgstappen.

“Door de inspirerende omgeving in de ‘Box’ in Utrecht, verrassende methodes en waardevolle opdrachten hebben we 2 leuke en succesvolle workshopdagen gehad. We gaan nu na het traject met Friday out of the Box zeker aan de slag met innovatie. We gaan een dedicated innovatieteam opstellen met een innovatiemanager. Met dit team starten we met innovatietrajecten op, zoals het creëren van een innovatielab bij Demaco.”
Niels Beers

CEO, Demaco

De resultaten voor Demaco

Inzicht in innovatie bij Demaco
Door het uitvoeren van een innovatiescan heeft Demaco inzicht gekregen in de huidige innovatie activiteiten. Wat is de innovatievolwassenheid van Demaco en waar kunnen nog stappen in genomen worden? De resultaten laten zien dat Demaco wel innoveert, maar geen gebruik maakt van een strakke structuur. Budget is eigenlijk geen beperking voor de executiekracht. Het vrijmaken van medewerkers wel. Maar ook in de opbouw van kennis en governance zijn stappen mogelijk.

Innovatiestrategiekaart
Aan de hand van de inzichten uit de innovatiescan heeft Demaco onder begeleiding van ons een innovatiestrategiekaart ontwikkeld. Met een team van 7 collega’s van Demaco zijn er doelstellingen opgesteld,  innovatiekansen vastgesteld, bepaald hoe ze innovatie gaan organiseren en hoe het innovatie-succes gemeten wordt. 

Eindrapport

Alle opgedane kennis en gemaakte keuzes zijn vastgelegd in een eindrapport, waarbij er ook een advies ligt voor de vervolgstappen.

Zo wordt Demaco innovatie de baas.

 

Ook jouw concurrentiepositie versterken in de markt?