fbpx

 

Hoe Amstelring participatie in de ouderenzorg vernieuwt

Amstelring locatie Leo Polak-2

3 concepten voor zorgparticipatie

human centered, dankzij design thinking

van ontwerp naar realisatie

het favoriete concept — De Inspraakkamer — hebben we gerealiseerd

en van realisatie naar beheer

het volledige projectmanagement namen we de klant uit handen

Over Amstelring

Amstelring biedt liefdevolle zorg thuis of in een verpleeghuis. Wanneer het leven niet meer zo makkelijk gaat — door ouderdom, langdurige ziekte of lichamelijke beperking — geeft Amstelring cliënten een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Ongeacht hun afkomst, geaardheid of religie.

Klantcase Amstelring locatie Leo Polak

De uitdaging

De missie van Amstelring is om waarde toe te voegen aan het leven van kwetsbare mensen.

De organisatie wil belangrijke stakeholders — bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers — betrekken bij het beleid van de woonzorgcentra. Maar de druk op de zorg is in alle instellingen voelbaar, zo ook op de Amsterdamse locatie Leo Polak. Cliënten hebben steeds complexere zorgbehoeften, en de personeelstekorten lopen op. Participatie kwam dan ook moeilijk van de grond.

Future-proof participatie
Het management van Leo Polak vroeg ons om een participatieconcept te ontwikkelen én te beheren. Zorgparticipatie wordt in de toekomst alleen maar belangrijker, dus de aanpak moest vernieuwend, maar ook toegankelijk zijn. Die opdracht was in goede handen bij Minke, die ervaring heeft met social design; het ontwerpen van oplossingen voor complexe, sociale vraagstukken.

Klantcase Amstelring locatie Leo Polak-4

Onze aanpak en oplossing

We pasten onze versie van de design thinking-methode toe om verschillende human centered participatieconcepten uit te werken. De uitdaging van deze opdracht lag in communicatie. Om bewoners op leeftijd te activeren, zijn glasheldere, offline middelen nodig die op een veilige manier uitnodigen tot participatie. Maar zorgmedewerkers hebben juist behoefte aan efficiënte, online communicatie. De nadruk in onze aanpak lag daarom op empathie en user centered design.

Toegankelijk
Vanaf het begin hebben we de diepgang opgezocht door op locatie gesprekken te voeren. Daaruit konden we een participatieconcept ontwikkelen waarin bewoners centraal staan, en hun familie, zorgmedewerkers en vrijwilligers de rol van belangenbehartigers vervullen. Leo Polak heeft daarmee een geheel eigen versie van de cliënteninspraak die wettelijk verplicht is. Daarbij is het concept toegankelijk voor iedereen die in het huis woont, werkt of (mantel)zorgt, en verlaagt het de drempel tot beleidsparticipatie.

“De aanpak van Friday out of the Box was echt creatief. Het inspraakconcept hadden we zelf nooit kunnen bedenken. Minke begreep de complexiteit van het werkveld, en had toch snel een participatieraad op poten. De ouderenzorg staat, wederom, voor een enorme transitie. Ik ben blij Friday out of the Box hierbij als innovatiepartner te hebben.
Ruth Boyd

RVE Manager, Amstelring, locatie Leo Polak

In vijf stappen naar innovatieve cliënteninspraak 

1. Empathie-interviews
Wat is belangrijk voor bewoners, hun familie, zorgmedewerkers en vrijwilligers? 

2. Conceptontwikkeling
Drie concepten waarin participatie op verschillende manieren wordt georganiseerd

3. Prototype testen
Een online demonstratie én Corona-proof live-bijeenkomst waarin stakeholders feedback gaven op de aanpak en communicatie

4. Communiceren en lanceren
Een communicatiecampagne en live-evenement 

5. Beheren, optimaliseren, vooruit kijken
De klant zoveel mogelijk uit handen nemen, en de lessons learned vertalen naar betere en bredere participatiemogelijkheden in de toekomst.

Klantcase Amstelring locatie Leo Polak

De resultaten voor Amstelring 

Begrijp de doelgroepen beter
Voor deze opdracht hebben we onszelf ondergedompeld in de ouderenzorg. We brachten veel tijd op locatie door, hielden interviews, en waren continu in gesprek met de doelgroepen. Hierdoor ontdekten we een aantal interessante, verborgen behoeften. Dat bewoners zich niet snel kritisch uitspreken over voor hen belangrijke issues, bijvoorbeeld. Maar ook dat de activiteiten, warmte en huiselijkheid op de locatie door iedereen als bijzonder en waardevol wordt ervaren.

Oplossing voor continuïteit
Een belangrijk onderdeel van cliënteninspraak is een maandelijkse bijeenkomst van de participatieraad. We kozen ervoor om bewoners en hun familie per kwartaal te werven. In de bewoners-doelgroep hebben we namelijk helaas te maken met overlijden. Dat heeft in het verleden als gevolg gehad dat de raad stopte: leden vielen immers weg. Met een nieuwe vertegenwoordiging van bewoners en familie iedere drie maanden, wordt de raad een vaste waarde.

Effectieve communicatie
Je bent een innovatie-ontwerpbureau, of je bent het niet. Onze klant kon dan ook rekenen op aantrekkelijke, effectieve communicatie. We maakten video’s, posters, flyers, een magazine en nog veel meer. Participatie werd daardoor snel begrepen en omarmd.

 

Sta je als manager ook voor complexe, sociale uitdagingen in de zorg, onderwijs of cultuur? Plan een innovatieconsult in voor vrijblijvend advies.

 

 

 

“Wanneer je met een innovatie-bril naar menselijke vraagstukken kijkt, vind je oplossingen die de sociale dynamiek nieuw leven inblazen. Bij deze opdracht was participatie het doel. Veel mensen werden enorm blij van onze aanpak, maar sommigen vonden het helemaal niks. We zijn juist voor een uitgesproken aanpak gegaan, zodat die dialoog op gang zou komen.

Minke Havelaar

Conceptontwikkelaar, Friday out of the Box

Ook vernieuwen in jouw markt?