fbpx

Wat is scrum?

door | 1 november 2022 | Kennisbank

Leestijd: 3 minuten

Scrum is een agile manier van werken waarin zelfgeorganiseerde en multidisciplinaire teams projecten op een zeer productieve wijze – stapsgewijs – opleveren. In korte sprints wordt gewerkt aan concrete tussenproducten. Scrum zorgt voor executiekracht, dankzij de duidelijke rollen —product-owner, scrummaster, scrum team— en vaste rituelen zoals de stand-up, sprint review en retrospective. Scrum is een proces-aanpak die je kan kiezen als onderdeel van je innovatiestrategie.

Wanneer gebruik je scrum?

Scrum werd lange tijd vooral toegepast binnen de IC-wereld. Inmiddels wordt scrum gebruikt binnen alle branches. Scrum is open, eenvoudig en resultaatgerichtheid. Daarom sluit deze methode goed aan bij zelfsturende teams en bedrijven die vertrouwen hebben in hun werknemers. Maar scrum is vooral geschikt als je gewoon meteen aan de slag wil gaan, in plaats van dat je eindeloos bezig bent met plannen en voorbereiden.

Sprints 

Scrum kenmerkt zich door de korte sprints. Een sprint duurt ongeveer 1 tot 4 weken. In iedere sprint lever je als team een (deel)product op.  Aan het eind van elke sprint volgt een evaluatie geef je feedback. Dit dient als input voor de volgende sprint. Door de korte cycli wordt er zoveel mogelijk waarde geleverd in zo min mogelijk tijd. Na de review vindt de retrospective plaats. Tijdens deze meeting evalueert het team op hoe de samenwerking is verlopen. Na dit evaluatiemoment begint de volgende sprint.

Rollen binnen scrum       

Een scrumteam is multidisciplinair en zelforganiserend. Als team heb je dus alle benodigde kennis en competenties in huis en er is geen externe aansturing nodig. Het team is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop het doel bereikt gaat worden en bepaalt dus zelf de manier van werken. Een scrumteam bestaat uit een product owner, een scrum master en een develop team.

Product owner: intermediair tussen klant en developers 
De product owner is verantwoordelijk voor het eindresultaat/product. Deze persoon is het aanspreekpunt over de inhoud van het project en zorgt ervoor dat aan alle belangen van stakeholders wordt voldaan. De product owner fungeert als tussenpersoon tussen de stakeholders en het team.

Scrum master: begeleidt het scrumproces
De scrum master kan je zien als een coach voor het ontwikkelteam De scrum master richt zich volledig op het scrumproces en controleert of dit goed verloopt. De scrum master brengt het team samen, begeleid het team en bewaakt het proces. Diegene is verantwoordelijk voor de sprint planning, de sprint reviews en het begeleiden van de daily scrum.

Development team: ontwikkelt de producten
Het scrum team bestaat uit 4 tot 9 teamleden die beschikken over verschillende skills. Zij voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Vaste onderdelen van scrum                                          

Het scrumproces bestaat uit 4 bijeenkomsten:

Sprint planning 
Tijdens de sprintplanning bepaal je als team het sprintdoel en de tussenproducten die opgeleverd worden in de komende sprint. In een backlog zet je alle taken die uitgevoerd moeten worden om tot de ontwikkeling van een product te komen. De taken uit de backlog worden vervolgens geprioriteerd en ingepland. De voortgang van deze taken wordt bijgehouden op een scrum takenbord. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in ‘to do’, ‘doing’ en ’done’ Zo zie je in één oogopslag waar iedereen mee bezig is en wat er nog moet gebeuren.

Daily stand-up
Iedere dag wordt er een daily stand-up gehouden. In maximaal 15 minuten bespreek je de voortgang van het proces. Je stelt vragen als: ‘welk werk is er gisteren gedaan’ en ‘wat staat er voor vandaag gepland’. Hierdoor wordt het voor iedereen duidelijk waar nog werk te doen is om het doel te bereiken. Hiermee maken we transparant of we ons sprintdoel gaan halen.

Sprint review
Tijdens de sprintreview leg je de resultaten van de sprint voor aan klanten en eventuele andere stakeholders. Je levert dus een (deel)product of verbetering op. Klanten worden uitgenodigd om feedback te geven op deze tussenproducten. Het team kan zo inspelen op veranderende wensen van de klant Deze feedback wordt meegenomen in de volgende versie van het product.

Sprint retrospective  
De retrospective is een meeting waarin je samen met het scrumteam het proces en de prestaties van de sprint evalueert Hoe is de sprint verlopen? Hoe kunnen obstakels voorkomen worden bij de volgende sprint? Je inspecteert hoe volgende sprints nog effectiever kunnen verlopen. (verbeteren). Na deze sessie start de volgende sprint met een nieuwe sprintplanning.

Je kan scrum inzetten als proces-aanpak voor innovatie. De keuze voor geschikte proces-aanpak is onderdeel van het opstellen van een innovatiestrategie. Een innovatiestrategie is dé basis voor een organisaties die innovatief willen zijn. 

 

Tot Friday!

Eline - Friday out of t

Eline de Graaff is Jr. Business Innovator bij Friday out of the Box. Met haar passie voor innovatie en taal, houdt ze zich het liefst bezig met het schrijven van out of the box content. Ook ondersteunt ze in klantprojecten en volgt ze de masteropleiding Projectmanagement. Tijd om van het leven te genieten is er ook, als foodie én fanatiek sporter!