Jochem Roelofs: ‘De advocatuur zit op een berg met waardevolle informatie’

door | 12 april 2017 | Innovatiestrategie

Leestijd: 3 minuten

De advocatuur lijkt een beetje traditioneel. Mannen in pak, stapels papierwerk, en een fax…ja een fax die overuren draait. Maar er zijn ook vernieuwers. Ik sprak op een vrijdagmiddag in maart Jochem Roelofs, Head of ICT bij advocatenkantoor Stibbe. Hij deelde, in een vlot gesprek, zijn visie met mij.

Welke lessen heb je geleerd?

“IT is organisch meegegroeid in de traditionele juridische sector. Vanuit diverse hoeken wordt er druk uitgeoefend om te innoveren. Soms heeft dit effect op ons kantoor, soms voor de gehele rechtspraak. Deze transitie gaat verder dan ‘Casual Friday’. Dit zijn de drie belangrijkste lessen die ik geleerd heb:

Les 1: Fix de basics om überhaupt te kunnen innoveren

Veel advocatenkantoren hebben dezelfde uitdaging: IT moet de stap maken van operatie naar strategische innovatiepartner. De kloof tussen ‘de business’ en IT wordt kleiner. Waar IT eerder alleen ad-hoc problemen oploste en het netwerk up-and-running hield verwachten advocaten nu dat IT actief meedenkt. Dat betekent dat de basis van de IT dienstverlening op orde moet zijn.

Bij Stibbe bepaalden we eerst welke ICT diensten essentieel waren voor ons kantoor: technisch én procesmatig. Per aandachtsgebied bepaalden we of we dit zelf moesten doen of samen met een strategische partner. Dit verlangt een andere rol van ons; we moeten verwachtingen managen, visie communiceren en het roer stevig in handen houden. We willen dat onze leveranciers met ons meedenken en hun dienstverlening vernieuwen. Zo maken we gebruik van de innovatiekracht uit de markt en zetten deze in voor onze eigen doelen.

Les 2: Blijf schaalbaar en flexibel

Vijf jaar vooruit kijken blijkt lastig: de markt en wensen veranderen steeds sneller. Dat betekent dat je vlot moet schakelen. Daarom hebben we onze IT modulair opgebouwd en ontwikkelen we continu nieuwe diensten voor onze cliënten.

Nieuwe technologie zetten we primair in om het serviceniveau naar cliënten te verhogen. Cliënten vragen namelijk om andere dingen. Ze willen inzicht in de projecten en toegang tot kennis van Stibbe. We hebben bijvoorbeeld MyStibbe gebouwd: een digitale portal met klant informatie op maat.

Op landelijk niveau is er werk aan de winkel. Sommige processen zijn de afgelopen 300 jaar nauwelijks veranderd. Communicatie met rechtbanken gaat nog steeds per koerier of fax. Dit gaat veranderen want de overheid stuurt actiever op digitalisering. Een twintigtal advocatenkantoren bereiden zich in de SILEX samenwerking voor op deze digitaliseringsslag.

Les 3: Gebruik data-analyse om vakmanschap te versterken

Ik zie dat onze samenleving juridiseert. We maken van alles tegenwoordig een contract. De drempel om juridische informatie in te winnen wordt lager en cliënten zijn kostenbewuster. ‘Standaard’ juridisch werk wordt geautomatiseerd. Kijk maar naar de HEMA notarisservice of de opkomst van legaltech bedrijven als RocketLawyer. Advocaten zijn trots op hun werk. Ze zien automatisering als een noodzakelijk kwaad.

Ik zie echter niet snel een volledige digitale advocaat verschijnen. De computer zal wel een belangrijke rol gaan spelen bij voorbereidend en repetatief werk. Aan de andere kant neemt door de globalisering de complexiteit toe. En complexiteit is lastig te automatiseren. De advocatuur blijft vakmanschap: je hebt kennis en expertise nodig die niet zondermeer één-op-één te automatiseren is. Denk aan een unieke gebeurtenis zoals de Brexit.

“Advocatenkantoren zitten op een berg met waardevolle informatie”

Wat interessant wordt is dat IT advocaten beter kan ondersteunen. De advocatenkantoren zitten op een berg met waardevolle informatie. Data-analyse levert mogelijk nieuwe inzichten op. Zo is in het verleden uit Amerikaans onderzoek gebleken dat rechters na de lunch veel milder straffen uitdeelden dan vlak daarvoor. Als wij dergelijke inzichten kunnen genereren kunnen we de rechtspraak optimaliseren en ons vak verbeteren. De analyse-software die dit kan heeft pas kort deze potentie. Dit staat dan ook zeker op de agenda voor ons als kantoor.”

Welk advies zou je aan Friday Out Of The Box en onze lezers willen geven?

“Maak eerst inzichtelijk wat een innovatief idee voor mijn business kan betekenen. Vertel me vervolgens hoe ik dat toe kan passen.”

De advocatuur heeft een gouden data-ei in handen. Dit inzicht zet mij aan het denken. Wat zou IT kunnen betekenen voor andere sectoren zoals de banken- of verzekeringswereld? Ik zie een scala aan innovatiemogelijkheden.

Ik ben geïnspireerd en ik hoop jij ook. Heb je vragen of ideeën? We praten graag met je door, neem contact op.

Pin It on Pinterest

Share This