Momenteel faciliteren wij strategiesessies, innovatie workshops, trainingen en presentaties ook remote.  Lees meer over onze expertise op dit gebied.

Hackathon

Met een hackathon vind je innovatieve oplossingen voor een complex probleem in 1 dag. Ook online. 

Ontwerp innovatieve oplossingen 

s
Jouw uitdaging staat centraal

Event voor 6-120 personen

}

In 1 dag of 2 dagdelen

Online of op locatie

Energie, inspiratie en fun!

Hackathon organiseren?

Wat is een hackathon?

Een hackathon is een (online)  evenement waarbij je in een korte tijd verschillende out of the box-oplossingen bedenkt voor een probleem. In een typische hackathon strijden meerdere teams gedurende één of twee dagen tegen elkaar om de winnende oplossing.

Ervaren facilitators geven tijdens de hackathon workshops over creativiteit, design thinking, prototyping en het presenteren van ideeën (pitchen). Vaak eindigt een hackathon met een selectie van het beste idee door de sponsor (directielid van een organisatie).

Voor wie is een hackathon?

  • Algemeen directeur (CEO)
  • ICT directeur (CIO)
  • Marketing directeur (CMO)
  • Directeur operatie (COO)
  • Financieel directeur (CFO)

Voordelen van een hackathon

  • Je benut de expertise en creativiteit van een grote groep.
  • Je vindt oplossingen voor hardnekkige problemen.
  • Je ontwikkelt draagvlak voor de uitvoering.
Hackathon Heembouw | Friday out of the Box

Klantcase Heembouw

Hoe we Heembouw helpen haar medewerkers te verbinden met een Hackathon

N

4 nieuwe concepten

N

1 implementatie

N

Verbinding teams

Impressie van een (online) hackathon

Vol energie, creativiteit en innovatieve oplossingen!

Hackathon Impressie Remote
Innovatie Booster Impressie1
Innovatie Booster Impressie1
Innovatie Booster Impressie1
Innovatie Booster Impressie1
Hackathon Impressie Joey Gonesh
Innovatie Booster Impressie1
Hackathon Impressie Crazy 8

Resultaten hackathon

Oplossingen in co-creatie

Medewerkers creëren nieuwe oplossingen.
Soms samen met klanten, maar altijd met elkaar.

Concrete prototypen

Deelnemers maken een prototype met de Protobox. Zo wordt de oplossing concreet en tastbaar.

U

Focus op de klant

Alle ideeën dragen bij aan oplossingen voor de klant of gebruiker. Onze experts bewaken dit.

Innovators Mindset

Deelnemers ontwikkelen de mindset van een innovator: onderzoeken, prototypen en experimenteren.

We hebben met Friday out of the Box twee jaar op rij een Hackaton gedaan met een prettige voorbereiding en enthousiaste begeleiding. We kijken terug op ontzettend leuke en goede dagen met veel energie en fantastische ideeën van onze collega’s. Dat er maar vele Hackatons mogen volgen!

Nienke Schilstra

HR Manager, Heembouw

Het Friday Out Of The Box team bracht een geweldige energie en creativiteit mee in de workshop. Mijn team was erg enthousiast over de dag zelf, en onze business stakeholders zijn erg onder de indruk van de output. Dankjewel voor een fantastische samenwerking.

Leonie Weber

Director Supply Chain Technology Europe, Nike

Dankzij Friday out of the Box hebben wij gedurfd innovatief te zijn binnen onze traditionele markt. Dit heeft direct geleid tot verbeterde zichtbaarheid en dus meer leads. Wij kijken terug op een zeer geslaagd begeleidingstraject met veel professionaliteit. Friday out of the Box is een originele, creatieve en betrouwbare partner. Bedankt!

Latifa Barou

Directeur, Inhouse Law Firm

Programma Hackathon

Hieronder vind je een voorbeeld van een ééndaagse hackathon. De dag is ingericht volgens de design thinking methode.

09.00-09.30 Introductie en warm-up

De probleemeigenaar introduceert de uitdaging van de dag en de criteria waar de oplossing aan moet voldoen.

De teams stellen vragen aan de probleemeigenaar. Daarna volgt een korte warming-up oefening.

09.30-10.30 Gebruikers observeren

Wij gebruiken design thinking als methode voor de hackathon. Daarom begint de hackathon met het observeren van de gebruiker.

Het doel van deze stap is om een zo diep mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijke behoeften van deze gebruiker:

+ Wie is deze gebruiker of klant?
+ Wat wil hij/zij bereiken?
+ Welke pijnpunten ervaart hij of zij?
+ Welk behoeften zou hij of zij kunnen hebben?

Soms nemen de gebruikers zelf deel aan de hackathon. In dat geval kunnen we ze interviewen of maken we gebruik van bestaand klantonderzoek.

10.30-11.30 Kansen formuleren

Het doel van deze stap is om de belangrijkste klantinzichten te vertalen naar zinnen die beginnen met ‘hoe kunnen we’ (how might we). Deze zinnen vormen de basisvragen voor de oplossingen die we gaan bedenken tijdens de brainstorm in de volgende stap.

11.30-16.00 Oplossingen genereren (brainstormen)

Elk team heeft tenminste drie ‘hoe kunnen we’-zinnen geformuleerd. Tijdens deze stap probeert elk team zoveel mogelijk oplossingen te brainstormen voor deze vragen. Het gaat hier in het begin om kwantiteit en niet kwaliteit. Aan het eind van deze stap creëert elk team hun drie belangrijkste concepten (vaak een verzameling van alle ideeën). Van deze oplossingen maakt elk team een rapid prototype.

16.00-17.00 Pitchen en keuze winnaar

De teams pitchen hun idee aan de hand van hun prototype aan de probleemeigenaar. Goede ideeën verdienen een kans om getest te worden. Daarom moet (ja, je leest het goed: moet) de probleemeigenaar een keuze maken uit de drie gepresenteerde ideeën. Met deze commitment zorg je ervoor dat innovatieteams hun dag niet voor niets hebben besteed aan de hackathon.

Wat denk je? Is het tijd voor een videocall?

Plan een afspraak met Sanne, wanneer het jou uitkomt.

Welke dag komt jou het beste uit?*

Voorkeur tijdstip

Sanne Lichtendahl | Friday out of the Box | Innovatiebureau Utrecht

Sanne Lichtendahl
Partner, Hackathon facilitator

Pin It on Pinterest